bouwend nederland

nieuwsbrief download
Download nieuwsbrief nummer 3

 

De sprekers:

spreker jeanet bathoorn Jeanet Bathoorn

spreker ton kneepkens Ton Kneepkens

spreker frits stas Frits Stas

spreker helga van leur Helga van Leur

Themadag 2012 wordt "RED MIJN WEG" - dag 2012

Welkom op "RED MIJN WEG" themadag 2012. Voor de 4e keer in successie organiseert Bouwend Nederland themadagen in de regio. Dit keer met een ruimere kijk op onderhoud wegdekken, mede door support van gerenommeerde partners van alle conserverende technieken. En door echt invulling te geven aan het thema "RED MIJN WEG". Mis het niet!

Doel is Nederlandse partners in de wegenbouw, en dat zijn overheden, consultants, aannemers en toeleveranciers, in tijden van crisis en bezuinigingen weer zicht op kansen en uitdagingen te geven. Daarom dit jaar "RED MIJN WEG" themadagen over kansen voor en visies op onderhoud, over andere ‘wegen’ die redding geven voor onze infra.

Bouwend Nederland doet dat dit jaar samen met een verzameling van ondernemers die staan voor betere wegen. En dit zijn,  op alfabetische volgorde, de volgende bedrijven: AKROH, Van Den BROEK Heteren, COLDMIX, Gebr. Van KESSEL, H4a Bouw en Infra, MOUWRIK WAARDENBURG, NTP Groep BV, POSSEHL, OOMS, RAPIDASFALT, RASENBERG WEGENBOUW, VERSLUYS. DEVO Bouwstoffen, ESHA, LATEXFALT en RASCHIG ondersteunen ook deze themadagen weer als vanouds, alsmede ROTIM Grondstoffen voor infrastructuur.

"RED MIJN WEG"? Dat gaat dit keer over transparantie binnen het scala aan onderhoudsmaatregelen, dat gaat ook over anders kijken naar communicatie - dus gebruik maken van andere wegen om de fysieke weg te ontlasten, om deze duurzamer te maken. Maar het gaat ook over de koude technieken met actuele informatie over zaken als CE-markering en de standaard RAW bepalingen, over oppervlakbehandelingen, over mrpi, over nieuwe technieken. En de afsluitende presentatie gaat over onze wegen, maar dan ruimer bekeken dan wegverharding. Daartoe is Helga van Leur gevraagd een inspirerende en open verhaal te houden om ons en elkaar een spiegel voor te houden, om te relativeren, en om positieve elementen in deze tijd te benutten.

Schrijf u daarom in.

We zijn op 22 maart in Eindhoven, 28 maart in Spier en 29 maart in Arhem.

Het programma (onder voorbehoud):


13.00 - 13.30 uur Aanmelding met koffie
13.30 - 13.40 uur Opening en Welkom
13.40 - 14.10 uur "Digitale wegen benutten als redding van het echte wegennet, kan dat!!!"
Jeanet Bathoorn - deskundige op gebied digitale snelweg - social media
14.10 - 14.30 uur "RED MIJN WEG - voor iedereen bereikbaar en haalbaar"
Ton Kneepkens - wegbouwkundige, specialist onderhoud wegen
14.30 - 15.00 uur pauze - verdere kennismaking met "RED MIJN WEG"
15.00 - 15.30 uur Koude onderhoudstechnieken, de details om het goed te doen
Frits Stas - specialist onderhoudstechnieken en materialen
15.30 - 16.00 uur "RED MIJN WEG" in een veranderende wereld...
Helga van Leur - de beste weervrouw van de wereld, met een eigen visie op de wegen

Het  is dus een méér dan interessant programma , met ook weer nieuwe geluiden richting onze branche! 
Aanmelden kan via deze pagina.

"RED MIJN WEG" is in meerdere opzichte interessant, zeker omdat de Bouwend Nederland het verhaal over onderhoud ruimer bekijkt. En omdat de sprekers ook nu weer voor deels uit heel andere werelden komen. En omdat zij als onafhankelijke sprekers met eigen en eigenzinnige visies op de wereld, op de wegenbouw, iets aan u geven waarmee u aan de slag kan.
En daarmee worden de "RED MIJN WEG" - themadagen steeds meer een podium om elkaar aan te moedigen en aan te spreken om samen de infra beter in stand te houden. U bent daarbij natuurlijk een belangrijke partner.

De kosten voor deelname zijn uiteraard weer zeer beperkt. Deze zijn slechts € 85 inclusief BTW per deelnemer. Dat is zeer concurrerend in vergelijking met andere congressen en symposia die het voor meer doen!
Facturatie volgt na de themadagen.  

Met vriendelijke groet, namens organisatie "RED MIJN WEG

Ton Kneepkens 
Projectleider "RED MIJN WEG" themadag 2012